Anneta

Meie kogudus töötab vabatahtlike annetuste toel. Materiaalsed väärtused võivad muutuda vaimseteks.

„Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et teil ikka oleks kõike küllaldaselt ning et te oleksite rikkad iga hea teo tarvis.“

(2Kr 9:7-8)

Saaja: EKNK Tartu Maranata kogudus
Üldkonto
EE042200221005182786 (Swedbank)
Noortetöö konto
EE752200221027382771 (Swedbank)
Selgitus: Annetus
Annetuse tulumaksust mahaarvamiseks palun lisada selgitusse oma isikukood.