Ärka Tartumaa 12-13.04.2024

Ärka Tartumaa on eelüritus “Tim Halli õhtule”, mis toimub Tartus 2.mail 2024 kl 18:00 Pauluse kirikus.

EELÜRITUSE EESMÄRK

Selleks, et meie maa usurahvas oleks valmis ja et eelseisev lõikus kannaks head vilja, kutsume kristlasi igas maakonnas üles palvetama oma piirkonna inimeste eest, kuid samuti võtame aega, et õppida praktilist evangelismi ja järeltööd uute kristlastega.

ÜRITUSE SISU & KOHT

Tartu Pauluse Kiriku saalis ja krüptisaalis

>> REEDE:

15.00 Pastorite ja eestpalvetajate palvekogunemine, Tartu Pauluse Kiriku 2.korruse tiibsaalis – Kaardistame koos piirkonna palveteemad ning võitleme palves ühiselt nende teemade eest. „Misjoni iga edusamm on otsene palve tulemus“ A. T. Pierson. Selleks, et meie linnad ja maakonnad avaneksid Jumala Sõnale, tuleb me eestpalvetajatel linn palves läbi võidelda ja hingevaenlase kindlustused lõhkuda.

18.00 Ülistusõhtu, Tartu Pauluse Kiriku krüptisaalis – Laseme Jumala armastusel meid täita ja muuta, et olla valmis misjoniks oma piirkonnas.

>> LAUPÄEV:

10.00 Evangelismikoolitus, Tartu Pauluse Kiriku krüptisaalis – Mis on evangeelium? Miks on vaja kuulutada? Kuidas kasutada oma tunnistust? Kuidas kuulda Jumala häält ja kuidas palvetada haigete eest? Koolitavad CFAN (Christ For All Nations) Bootcamp’i läbinud Eesti evangelistid. CFAN sai rajatud tuntud evangelist Reinhard Bonnke poolt, kelle teenistuse läbi on 79 miljonit inimest otsustanud Kristuse kasuks. CFAN’i tänane visioon on paljundada seda lõikust just läbi evangeelselt aktiivsete kristlaste.

14.00 Tänavaaktsioon – praktiline evangelism linna tänavatel koos koolitatud grupijuhtidega.

“Üks isiklik kogemus on rohkem väärt kui sajad evangelismi loengud” – Mark McCloskey

15.30 Jüngerluse koolitus, Tartu Pauluse Kiriku krüptisaalis – Miks on jüngerlus/järeltöö vajalik? Kuidas kaasata inimesi gruppi? Koolitajad on ise Harry Leesmendi (üks Eesti Kristliku NelipühiKiriku rajajatest) õpetuse all kasvanud ja aastaid järeltööd praktiseerinud inimesed. Harry Leesment nägi, et 65-80% usule tulnud inimestest jäid püsima, kui neil oli vaimulik hoolitseja ja kes läbisid „Avasta“-piibliõppekursuse.

18.00 Palvekoosolek, Tartu Pauluse Kiriku suures saalis – Palvetame iga linnaosa ja piirkonna eest kohalike vaimulike eestvedamisel. Avame altari kõigile, kes soovivad eestpalvet. Kutsume ülejäänud Eestit palves Pildiraadio ülekande vahendusel ühinema. Teeme seda üheskoos, sest vaid ühtsust nähes hakkab maailm uskuma Jumala Poja nimesse nagu Kristus me eest palvetas: “…et kõik oleksid üks, nii nagu sina, Isa, minus ja mina sinus, et nemadki oleksid meis, et maailm usuks, et sina oled minu läkitanud.” Jh 17:21

Rohkem infot “Ärka Eesti!” ürituste seeria kohta siin.

Rohkem infot “Tim Halli õhtu” kohta siin.

“Ärka Eesti!” on oikumeeniline kristlik ürituste seeria, mille ellukutsuja on Eesti Evangeelne Allianss (EEA). Selle eesmärk on Eesti rahva vaimulik ärkamine igas 15-nes Eesti maakonnas. Eesmärk on iga maakonna usurahvast kutsuda palvele oma piirkonna inimeste eest ning praktiliselt varustada neid hingesid võitma ja järeltööd tegema uute usklikega. Selline ettevalmistus aitab õnnestuda ning paremat ja kestvat vilja esile tuua evangeelsetel suurüritustel nagu “Tim Hall õhtud 2024”, “Taize kokkutulek 2024” ja “Lootuse festival 2025”.