EKNK suvepäevad 2022 11-14.07.2022

Ajakava ja registreerimise info: https://eknk.ee/suvepäevad

Tänases ühiskonnas on üha aktuaalsemaks muutunud “vaimse tervise” teema. Lapsepõlve emotsionaalsed ja füüsilised traumad, üksindus ja isolatsioon, nuti-, ainete- ja pornosõltuvused. Viimaks veel sõjatragöödia, mis on raputamas meie ühiskonda. Inimesed täna otsivad tuge, millest kinni haarata. Mõistame, et ületöötamine ning stressirohke ja lohaka elustiiliga päevakava ei too enam rahuldust, vaid viib tervise ülesütlemisele. Emotsionaalsed konfliktid lõhuvad suhteid ja peresid täna tavapärasest rohkem, mis omakorda lagundab meie ühiskonda. Lahendusi otsides saab üha enam selgeks, et tablettidega ja psühholoogiliste võtetega ei saa kurjade vaimude sidumistest ja valedest vabaneda. Kuhu saame nendes küsimustest toetuda, kellel on vastused ja lahendused, kes on eeskuju, kelle järgi saaksime joonduda?

”Kes loodavad Issanda peale, on nagu Siioni mägi, mis ei kõigu, vaid püsib igavesti.” Ps 125:1 Prohvetid räägivad, et kui maailma raputatakse, siis need, kes toetuvad oma elus kõiges Issandale, jäävad püsima. See on ka pühakirja tõotus meile juba tuhandeid aastaid tagasi, ja kehtib ka tänapäeval.

Uues Testamendis, kus räägitakse, et Jeesus päästab inimesi, on kasutatud kreekakeelset sõna sózó. See tähendab päästetud saama, tervendatud saama ja vabaks saama deemonlikest sidumistest. Niisiis, vabadus Kristuses ei hõlma ainult hinge päästmist ja taevasse saamist. Päästmine hõlmab endas täielikku vabadust meie vaimus, hinges ja ihus. Kristus kui täiusliku inimese näidis, annab täna meile vastused, kuidas saada vabaks vaimurõhumistest, kuidas saada terveks füüsilistest haigustest ning kuidas terveneda emotsionaalsetest traumadest läbi andestuse ja lepituse. Temal on tee, Tema on tee, põhjalik vabadus on Vabadus Kristuses.

Nendel suvepäevadel tahame pöörata tähelepanu rohkem sellele kuidas olla vaba nii hinges, vaimus ja ihus, et me saaks puhtaks ja oleksime valmis Kristuse tulemiseks. Palvetame siis nagu Paulus palvetas Tessaloonika kristlaste eest: “Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks!” 1Ts 5:23