Julgustuseks sulle

19.03.2020

Mis täidab täna sinu südant ja päeva?

Soovin jagada teiega täna mõningaid mõtteid, mis Jumal mu südamesse pani. Me elame ajas, milles keegi ei tea sündmuste käiku ette. Lühikese ajaga on kogu maailma toimimine ja korraldus muutunud ebastabiilseks. Paljud inimesed on hirmu ja kartuse poolt mõjutatud. On inimesi, kelle jaoks on suur väljakutse viibida päevad läbi kodus – eriti veel siis, kui oled aktiivne inimene. See kõik esitab meile ühe väljakutse. Kindlasti on see toonud meis esile vajaduse palvetada inimeste ja olukordade eest. Aga võib juhtuda, kus tunneme, et kõik palved on justkui palutud ja Jumala hoolde usaldatud!

Kuidas siis edasi? Jeesus ütleb meile midagi väga olulist.

Jh 14:27 Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks!

Usun, et Jumal tahab meile kui oma lastele ka nende olukordade keskel midagi olulist õpetada. Aga mitte üksnes õpetada, vaid ka meie läbi esile tuua! See oli kuskil eelmise aasta kevade paiku, kui kogesin, et Jumal soovib meil muuta palveteenistuse ülesehitust. Nimelt soovis Ta, et me võtaksime palveteenistustel aega olla vaikselt Tema ees. Kui me hakkasime seda praktiseerima, siis algul oli kuidagi imelik, et me tuleme kokku, et palvetada ja otsida Tema palet, kuid nüüd aga oleme vait ega lausu ühtegi sõna. Kuid see, millest me hakkasime selle vaikuse keskel osa saama, tõi esile erilised muutused meis endis. Me õppisime paremini kuulama ja märkama Jumalat rääkimas, ilmutamas ja meid julgustamas. See oli ja on eriline aeg, kus Jumal ehitab ja täidab meid ning see toimub vaikuses, ilma sõnadeta palvetes, ainult oodates tema ees. Kogesime ja kogeme seda jätkuvalt, et Jumal tahab oma rahva tähelepanu saada ära olukordade mõjude pealt ja suunata meie tähelepanu sellele, mida Jumal soovib oma rahva läbi esile tuua. Mäejutluses ütleb Jeesus, et meie oleme maailma valgus ja sool. Seda suudame olla üksnes siis, kui meil on lähedane ja elav suhe oma taevase Isaga.

Kutsun sind, armas õde ja vend, võtma oma kodus seda vaikset aega praeguste päevade keskel. Siis saab Jumal täita ülevoolava rahu ja armastusega meie südamed, et meie siis omakorda saame toetada ja julgustada abivajajaid.

Las see kirjakoht julgustada sind otsima teda vaikuses ja tasaduses.

1Kn.19:11-13
Siis ta ütles: „Mine välja ja seisa mäe peal Issanda ees!” Ja vaata, Issand läks mööda, ja tugev ning võimas tuul, mis lõhestas mägesid ja purustas kaljusid, käis Issanda ees. Aga Issandat ei olnud tuules. Ja tuule järel tuli maavärisemine, aga Issandat ei olnud maavärisemises.
Ja maavärisemise järel tuli tuli, aga Issandat ei olnud tules. Ja tule järel tuli vaikne, tasane sahin.
Kui Eelija seda kuulis, siis ta kattis oma näo kuuega ja läks välja ning seisis koopasuus.

Rahusoovidega,

pastor Silver Kurvits