HOOD


Tule kogukonda!

Me usume, et sinu elu on ainulaadne.
Oleme avatud nii mittekristlastele kui kristlastele.
Tule sellisena, nagu oled! 


Kes me oleme?

Oleme tavalised inimesed.
 Oleme toetav kogukond, kus sa võid tunda ennast väärtusliku ja erilisena.
Me hindame tähendusrikkaid suhteid.
Soovime olla toetav keskkond, mis toob sinus esile parima.
Hood’i kogukond võimaldab kogeda sügavaid suhteid.


Põhisuunad

Osadus
üksmeelse ja armastava kogukonna ehitamine läbi siiraste ja tähendusrikaste suhete loomise

Jüngerdamine

uute juhtide toetamine, treenimine ja mentordamine

Misjon

erinevate inimeste ja sotsiaalsete gruppideni jõudev misjon


Kodugrupp

Keskmiselt 7-10 inimest, kogunetakse korra nädalas.
Kodugruppides arutleme elulistel teemadel, uurime piiblit, õpime Jumalat  ja üksteist sügavamalt tundma ning palvetame üksteise eest.
Kodugruppide usaldavas ja toetavas õhkkonnas leiad uusi sõpru ning võid vaimulikult kasvada.
Aegajalt toimuvad ühised väljasõidud, treeningud ja inspiratsioonipäevad.
Korra aastas toimub Hood’i konverents, kus saavad kokku kõik Hood’i kogukonnad.


Rakugrupp

3 inimest, kokku saadakse korra nädalas kodugrupi välisel ajal.
Rakugrupp võimaldab arutleda sügavatel ja isiklikel teemadel.
Rakugrupi liikmed on üksteisega avatud
ning lubavad teistel oma ellu rääkida.
Käiakse regulaarselt koos selleks, et õppida rohkem Jumalat tundma
ning saada küpsemaks Jeesuse järgijaks.
Rakugrupis kohtuvad samast soost inimesed


Mida me teeme?

Loome ja ehitame tähendusrikkaid suhteid
Ehitame armastavat, toetavat ja eluandvat kogukonda
Aitame sinus oleval potentsiaalil esile tulla
Aitame sul avastada Jumala kutset oma elus
Elavdame kohalikke kogudusi
Toetame sinu vaimulikku kasvu
Oleme misjonaalsed


Meie väärtused

Üksmeel
Pühendumine
Soov jätkuvalt kasvada
Siiras ja julge armastus
Tegudes väljenduv usk
Kirglikkus Jumalas


Strateegia

Ehitame iseennast paljundavate osadusgruppide võrgustikku
Ehitame kogukonda läbi rakugruppide ja kodugruppide
Toetame, treenime ja mentordame uusi juhte


Visioon

Oleme toetav kogukond, kus igaüks võib avastada
oma potentsiaali ja elu eesmärgi.


Kohalikule kogudusele

Hood on misjonaalne ning kristlasi liitev ja kohalikke kogudusi toetav liikumine.
Meie eesmärk on elavdada kohalikke kogudusi, innustades ja treenides kristlasi oma usku jagama, inimesi jüngerdama ja oma kogudusse kirglikumalt panustama.

Hood’i kogukondades on tugev süstemaatiline vaimulikku kasvu toetav programm. Korraldame praktilisi treeninguid ja koolitusi, kuidas viia läbi hästi toimivaid osadusgruppe, kuidas luua tähendusrikkaid suhteid ja jüngerdada uusi kristlasi. Korra aastas toimub Hood’i konverents. Nii sünnib iseennast paljundavate osadusgruppide võrgustik, milles iga inimene on kaasatud ja teenitud. 

Hood’i kogukond võimaldab kogeda sügavaid suhteid ning loob ühtset toetavat kultuuri.
Luues ühtset kultuuri ehitame elujõulist kogukonda!


Toeta

Toetades Hood’i aitad luua misjonaalsuse, üksmeele ja teenimise kultuuri.
Toetades Hood’i aitad elavdada ka oma kodukogudust.

Saaja: EKNK Tartu Maranata kogudus
Selgitus: Hood
a/a: EE752200221027382771


Kontakt

Soovid olla osa  Hood’i kogukonnast?
Oleme kristlik kogukond, kuhu on oodatud ka mittekristlased
Võta meiega ühendust ja leiame sulle sobiva kogukonna sinu piirkonnas.

Sander Põldveer – Tallinna kogukonna juht: tel +372 5832 2699 sanderpoldveer@gmail.com
Martin Vassel – Tartu kogukonna juht: tel +372 57494994 hood.evangelism@gmail.com

Õnnistussoovidega,
Martin Vassel
Hood’i juht