HOOD

HOOD_Profiil3 Hood koondab endas misjonimeelseid noori, kelle südames põleb evangelism ja abivalmidus ligimese suhtes.

Hood sündis 2017. aastal EKNK Tartu Maranata koguduse noorte algatusel. Hood ühendab evangeelseid noori erinevatest kristlikest kogudustest ja konfessioonidest. Me väärtustame kodukogudust ja eeldame iga meeskonnaliikme kuulumist kogudusse. Hood’i eesmärk on toetada kristlikke kogudusi ning esindades kristlikke väärtusi teenida ühiskonda ja sütitada kristlaskonda.

Meie Visioon on Võita see põlvkond Jeesusele!

See tähendab:

  • Aktiivset praktilist evangelismi inimeste keskel;
  • Jüngerdamist;
  • Noorte toetamist avastamaks oma andeid ja potensiaali Jumalas;
  • Kohalike koguduste ja kogukondade toetamist noorsootöös ja evangelismis.

Hood’i visioon on inspireeritud Piibli kirjakohtadest:

“Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule!” (Mk 16:15);
“Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.” (Mt 28:19-20);
“Jumala ja Isa silmis puhas ja laitmatu jumalateenistus on käia vaatamas vaeslapsi ja lesknaisi nende viletsuses ja hoida iseennast maailma poolt määrimata” (Jk 1:27);
“Ja minnes kuulutage: Taevariik on lähedal! Tehke terveks haigeid, äratage üles surnuid, tehke puhtaks pidalitõbiseid, ajage välja kurje vaime! muidu olete saanud, muidu andke!” (Mt 10:7-8).

Kui soovid osaleda Hood’i liikumises, võta meiega ühendust:
Tartu: Martin Vassel, tel 57494994;
Tallinn: Sander Põldveer, tel 58322699

Rohkem infot Hood’i ürituste kohta leiad: