Palveõhtud

Mat.18:19
Tõesti, taas ma ütlen teile, kui iganes maa peal kaks teie seast on ühel meelel mingi asja suhtes, mida nad iganes paluvad, siis nad saavad selle minu Isa käest, kes on taevas.

Jeesus on meid kutsunud elavasse osadusse Isaga. Peamiselt väljendub see elav osadus palves. Niisiis on kristlaseks olemise sügavam dimensioon just isikliku osaduse ehitamine ja hoidmine Taevase Isaga. See tähendab ,et saad Tema poole pöörduda igal ajal, sest tunned Teda ning tead, et ta tahab vastata sinu palvele. Isiklik palveelu atiab kasvada küpseks kristlaseks, kes saab aidata ka teisi.

Läbi koguduse palveteenistuse tahame õpetada ja juhatada inimesi ehitama üles isiklikku osadust Jumalaga ning kanda ühises eestpalves inimesi ja erinevaid olukordi.

Kui Sa vajad Jumalalt tarkust oma eluolukordadesse, siis julgustame sind tulema palveõhtule eestpalvele.

Tim.2:1-2
Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest, kuningate ja kõigi ülemuste eest, et me võiksime elada vaikset ja rahulikku elu kõiges jumalakartuses ja väärikuses.


Siin saate jätta palveteenistusele oma palve- ja tänusoovi(d).

Täname Teid palve- ja tänusoovi(de) eest ning võimaluse korral palume anda palveteenistusele tagasisidet muutustest peale eestpalvet või jätkuvast eestpalve vajadusest.