Väikegrupid

Iga inimene vajab enda kõrvale sõpra, kes teda mõistaks ja toetaks. Sõpra, kellega jagada oma rõõme ja muresid. Üks võimalus selliseid sõpru leida avaneb liitudes mõne väikegrupiga.

Meie eesmärk on pakkuda nii koguduse liikmetele kui külalistele võimalust jagada oma rõõme ja muresid teiste kristlastega.

SIIN on Sinul võimalus registreerida end ühte meie koguduse VÄIKEGRUPPI!

Mis on väikegrupp?
Väikegruppides käivad inimesed, kes soovivad teiste kristlastega suhelda, jagada omi rõõme ja muresid, Piiblit tundma õppida ja saada vaimulikult tugevamaks.
Väikegrupid kogunevad töönädala jooksul erinevatel aegadel erinevates kohtades Tartus ja kaugemalgi – Kesklinnas, Annelinnas, Varal, Elvas.

Kellele on väikegrupi osadus mõeldud?
Väikegrupi osadus on mõeldud kõikidele – sa ei pea olema kristlane, sa ei pea olema koguduse liige.
Mida väikegrupis tehakse? Räägitakse sellest, mis südamel – perest, tööst, koolist, abielust ja paljust muust. Tekkinud küsimustele ja muredele otsitakse Piiblist vastuseid. Palvetatakse üksteise, oma lähedaste, koguduse, pastorite, Eestimaa eest.

Mida see mulle annab?
Leiad kristlastest sõbrad, kelle poole julged oma rõõmudes ja muredes pöörduda. Näed oma elu muutumas.
Õpid Jumalat ja Piiblit tundma. Näed võimalusi teiste julgustamiseks ja aitamiseks.

Annelinna osadusgrupp
Toimub üle nädala neljapäeviti kell 18.00
juht on Mart Lindpere

Supilinna osadusgrupp
Toimub reedeti kell 11:00
Juht on Aino Kling

Meeste osadusgrupp
Meeste osadusgrupi kokkusaamised toimuvad iga kuu viimasel neljapäeval kell 18, koht täpsustatkse eelnevalt.

Kokkusaamisele on oodatud kõik mehed. Tule kindlasti!

Täpsem info: pastor Rait Sool, mob: 5632 9650