Astu liikmeks

Koguduse liikmed on vähemalt 15 aastat vanad või nooremana vanemate või eestkostja loal oma usuliste veendumuste alusel kogudusega liitunud füüsilised isikud, kes on läbi elanud vaimuliku uuestisünni, ristitud ja kelle tahe on elada vastavalt Piibli õpetusele.

Koguduse liikmeks saamise otsustab koguduse pastor.