Ristimine

Ristimise eelduseks inimese isiklik pöördumine, mis väljendub Jeesuse oma isiklikuks Päästjaks tunnistamisega (Rm.10:9). Ristimine ei eelda perfektsust, vaid evangeeliumi poolt äratatud südametunnistust (Ap 2: 37) ja usku Jeesusesse Kristusesse.

Kui soovid saada ristitud, võta ühendust koguduse pastoriga.